Zorg Op Eigen Kracht

Zorg Op Eigen Kracht

Onze dienstverlening

Zorg Op Eigen Kracht biedt diverse diensten met uitgebreide pakketten aan. Naast de verzorging en verpleging bieden wij zowel individueel als in groepsverband begeleiding aan en bieden wij daarnaast tevens onze huishoudelijke hulp aan. Onze zorg is vooral gericht op maatwerk.

Zorg op maat is waar ZOEK voor staat!

.


Verzorging

Wegens diverse omstandigheden kan het zijn dat u niet in staat bent uw dagelijkse zorg te verrichten. Hierbij is te denken aan wassen, aankleden en het aan- en uittrekken van elastische steunkousen. Wij bieden persoonlijke verzorging aan bij zowel lichte als zware problematiek.

Mensen die terminaal zijn, kunnen zorg in de laatste levensfase ontvangen. Onze medewerkers richten zich op zoveel mogelijk verzachten van de pijn en klachten. Het gaat om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, juist in deze laatste levensfase. Ook kan er iemand komen waken, overdag en/of in de nacht.
Verpleging

Onze verpleegkundige is bevoegd en bekwaam voor het uitvoeren van medische technische handelingen. U kunt door ons de juiste zorg krijgen bij wondbehandeling, injecteren, katheteriseren en stomaverzorging e.d.

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in chronische wondzorg en behandelen cliënten met:

  • Oncologische wonden
  • Chirurgische wonden
  • Acute wonden
  • Brandwonden
  • Diabetische voet
  • Lokale huidinfecties


Begeleiding

Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud en het compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënt. 

Wij ondersteunen in het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten, administratieve zaken en het structureren van de dag. Wij begeleiden u ook bij sociale juridische en praktische hulpvragen en kunnen u advies in zorg en gezondheid bieden .

Bij dagbesteding brengt u samen, met leeftijdgenoten uit eigen regio, of individueel op een nuttige en gestructureerde, maar vooral ook gezellige manier de dag door. Bij de invulling van de activiteiten houden we zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen en interesses..Huishouding

Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem heeft, kunt u problemen hebben bij het voeren van een huishouding. "Zorg Op Eigen Kracht" kan u helpen bij hulp in de huishouding.

Wij bieden twee vormen van Huishoudelijke Hulp, namelijk Huishoudelijke Hulp 1 en Huishoudelijke Hulp 2. Wij verstaan onder Huishoudelijke Hulp 1 dat de cliënt zelf in staat is om opdrachten te geven aan onze medewerker. Bij Huishoudelijke Hulp 2 is de cliënt zelf niet in staat om opdrachten te geven aan onze medewerker.